Unionsteel s. r. o. IČZ: CZT00472

Ostravská 106 Sviadnov 73925 Železniční zásilky: Stanice Lískovec u Frýdku-Místku, číslo stanice 339747, vlastní vlečka Hutních montáží.
IČ 25381601
DIČ CZ25381601
+420 603498390
+420 603289043
+420 558662455
info@unionsteel.cz

Informace o nás

 

Společnost Unionsteel  vznikla 8. února 1999 a zahájila provoz ve zpracovatelském areálu ve Sviadnově, okr. Frýdek – Místek v dubnu téhož roku. 

V současné době zpracováváme ročně přibližně 20 až 25 tis. tun upravených odpadů  železných a neželezných kovů ročně.

Mezi naše hlavní činnosti patří zpracování železného šrotu, kovových odpadů, barevných kovů a nerezového šrotu.
Mimo sběru a svozu těchto odpadů provádíme také likvidaci vyřazených technologických zařízení apod. Na všech těchto akcích spolupracujeme se společnostmi, které se specializují na likvidaci demoličních sutí a zpracování nebezpečných odpadů, čímž významnou měrou aktivně přispíváme k ochraně životního prostředí.